NEW HORIZON | Kouzou Sakai Illustration

The illustrations for textbook “NEW HORIZON” of junior high school English in Japan.

horizon_1-horizon_2-horizon_3-