BBC FOCUS issue 320 | Kouzou Sakai Illustration

The illustrations for BBC FOCUS magazine issue 320, 2018.
>> BBC FOCUS