Forbes Japan No.89 | Kouzou Sakai Illustration

The illustration is for Forbes Japan. It’s an article about “Start-ups on the global stage”.