Usbek & Rica issue 22 | Kouzou Sakai Illustration

The illustration for the article on “Usbek & Rica issue 22”. The theme is the wormhole.
>> Usbek & Rica