BBC FOCUS issue 321 | Kouzou Sakai Illustration

The illustrations for BBC FOCUS magazine issue 321, 2018.
>> BBC FOCUS