BBC FOCUS issue 322 | Kouzou Sakai Illustration

The illustrations for BBC FOCUS magazine issue 322, 2018.
>> BBC FOCUS